Samsung Galaxy A22 LTE, 6GB/128GB - Máy cũ, TBH

2,660,000₫ -10%
2,960,000₫

Extra offer

 

Hàng đang có tại : 26 Trần Phú, Hà Nội

Hàng đang có tại : 449 Nguyễn Văn Luông, HCM

(SL có hạn)

Product availablity

product.template.info

Hàng đang có tại : 26 Trần Phú, Hà Nội


1. Imei : 35xxxxxxx7542 - 6GB/128GB, Xanh Mint | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

2. Imei : 35xxxxxxx5558 - 6GB/128GB, Xanh Mint | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

Hàng đang có tại : 449 Nguyễn Văn Luông, HCM


1. Imei : 35xxxxxxx1722 - 6GB/128GB, Xanh Mint | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

2. Imei : 35xxxxxxx0251 - 6GB/128GB, Xanh Mint | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

Product Reviews

Picture of Samsung Galaxy A22 LTE, 6GB/128GB - Máy cũ, TBH
Samsung Galaxy A22 LTE, 6GB/128GB - Máy cũ, TBH
2,660,000₫ -10%
2,960,000₫

0%

0%

0%

0%

0%
Write your own review
*
*

Product Specification