Samsung Galaxy A32, 6GB/128GB - Máy cũ, TBH

2,870,000₫ -38%
4,690,000₫

Extra offer

 

Hàng đang có tại : 26 Trần Phú, Hà Nội

Hàng đang có tại : 449 Nguyễn Văn Luông, HCM

(SL có hạn)

Product availablity

product.template.info

Hàng đang có tại : 26 Trần Phú, Hà Nội


1. Imei : 35xxxxxxx4428 - 6GB/128GB, Tím | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

2. Imei : 352xxxxxxx4204 - 6GB/128GB, Tím | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

Hàng đang có tại : 449 Nguyễn Văn Luông, HCM


1. Imei : 35xxxxxxxxx4014 - 6GB/128GB, Tím | Máy đẹp ko móp, màn hình xước nhẹ phía dưới, đầy đủ pk , vỏ hộp - (Đã bán)

Product Reviews

Picture of Samsung Galaxy A32, 6GB/128GB - Máy cũ, TBH
Samsung Galaxy A32, 6GB/128GB - Máy cũ, TBH
2,870,000₫ -38%
4,690,000₫

0%

0%

0%

0%

0%
Write your own review
*
*

Product Specification