Samsung Galaxy M33, 6GB/128GB - Máy cũ, TBH

2,860,000₫ -47%
5,490,000₫

Extra offer

 

Hàng đang có tại : 26 Trần Phú, Hà Nội

Hàng đang có tại : 438 Xã Đàn, Hà Nội

Hàng đang có tại : 449 Nguyễn Văn Luông, HCM

Hàng đang có tại : 215 Trần Hưng Đạo, HCM

(SL có hạn)

Product availablity
SM-M336BZGGXXV03

product.template.info

Hàng đang có tại : 26 Trần Phú, Hà Nội


1. Imei : 35xxxxxxxx7316 - 6GB/128GB, Xanh Green | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

2. Imei : 35xxxxxxxx3940 - 6GB/128GB, Xanh Green | Xước dăm nhe măt lưng, đầy đủ pk, vỏ hôp - Chưa KHBH

3. Imei : 35xxxxxxxx8825 - 6GB/128GB, Xanh Green | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

4. Imei : 35xxxxxxxx4558 - 6GB/128GB, Xanh Green | Rách nhẹ vỏ hộp, máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk - Chưa KHBH

5. Imei : 35xxxxxxxx8814 - 6GB/128GB, Xanh Green | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

Hàng đang có tại : 438 Xã Đàn, Hà Nội


1. Imei : 35xxxxxxxx2453 - 6GB/128GB, Xanh Green | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

2. Imei : 35xxxxxxxx4450 - 6GB/128GB, Xanh Green | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

Hàng đang có tại : 449 Nguyễn Văn Luông, HCM


1. Imei : 35xxxxxxxx5781 - 6GB/128GB, Xanh Green | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - chưa KHBH

2. Imei : 35xxxxxxxx6789 - 6GB/128GB, Xanh Green | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

3. Imei : 35xxxxxxxx4904 - 6GB/128GB, Xanh Green | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

4. Imei : 35xxxxxxxx1836 - 6GB/128GB, Xanh Green | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

5. Imei : 35xxxxxxxx3738 - 6GB/128GB, Xanh Green | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

Hàng đang có tại : 215 Trần Hưng Đạo, HCM


1. Imei : 35xxxxxxxx3286 - 6GB/128GB, Xanh Green | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

2. Imei : 35xxxxxxxx5683 - 6GB/128GB, Xanh Green | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

Product Reviews

Picture of Samsung Galaxy M33, 6GB/128GB  - Máy cũ, TBH
Samsung Galaxy M33, 6GB/128GB - Máy cũ, TBH
2,860,000₫ -47%
5,490,000₫

0%

0%

0%

0%

0%
Write your own review
*
*

Product Specification