Samsung S20 Plus (128GB/8GB) - Máy cũ, TBH

5,060,000₫ -6%
5,390,000₫

Extra offer

 

Hàng đang có tại : 215 Trần Hưng Đạo, HCM

(SL có hạn)

Product availablity

product.template.info

Hàng đang có tại : 215 Trần Hưng Đạo, HCM


1. Imei : 35xxxxxxxxx4031 - 128GB/8GB, Gray | Lôĩ ngoại quan - mốp hộp - Hết BH

2. Imei : 35xxxxxxxxx3994 - 128GB/8GB, Gray | Lôĩ ngoại quan - mốp hộp - Hết BH

3. Imei : 35xxxxxxxxx7520 - 128GB/8GB, Gray | Lôĩ ngoại quan - mốp hộp - Hết BH

4. Imei : 35xxxxxxxxx9994 - 128GB/8GB, Gray | Lôĩ ngoại quan - mốp hộp - Hết BH

Product Reviews

Picture of Samsung S20 Plus (128GB/8GB)  - Máy cũ, TBH
Samsung S20 Plus (128GB/8GB) - Máy cũ, TBH
5,060,000₫ -6%
5,390,000₫

0%

0%

0%

0%

0%
Write your own review
*
*

Product Specification