S23 Plus 스마트 뷰 월렛 가죽케이스

Đen
  • Not available
  • Not available
1,290,000₫

혜택

● 더 많은 구매, 더 많은 할인: (자세한 정보)

액세서리 2개 구매액세서리 3개 구매액세서리 4개부터 구매
15% 할인20% 할인25% 할인

 

재고가 있는 매장 보기
EF-ZS916CBEGWW

제품 정보

윈도우 한눈에 보기

스마트 커버를 사용하면 덮개를 열지 않고도 S23 울트라 갤럭시 스마트폰과 상호 작용할 수 있습니다. 다양한 색조로 제공되는 이 케이스는 보호 기능과, 스타일 및 편의성이 결합된 제품입니다.

다양한 색상 버전의 스마트 뷰 케이스 전면과 지갑이 위로 쌓입니다. 전면 케이스에는 오른쪽 상단 모서리에 열리는 작은 보기 창이 있어 슬라이드쇼와 같은 순서로 측면으로 이동할 때 다른 화면을 보여줍니다.

 

*일부 국가 또는 지역에서는 일부 색상이 제공되지 않을 수 있습니다.

**스마트폰은 별매품입니다.

***설명을 위한 시뮬레이션 이미지입니다.

간단한 탭만으로 충분하기

덮개를 닫은 상태에서도 디스플레이 창을 터치하여 전화를 받거나 음악을 일시 중지하는 등의 기본 기능을 수행할 수 있습니다.

Một người đang cầm điện thoại Galaxy S23 Ultra với ốp lưng để kiểm tra xem ai đang gọi mà không cần phải mở nắp. Một người phụ nữ chạm vào cửa sổ hiển thị đang mở để điều khiển nhạc trên thiết bị của mình mà không phải mở nắp.

*설명을 위한 시뮬레이션 이미지입니다.

휴대전화과 함께 필수품을 안전하게 가져올 수 있기

스마트 뷰 홀스터를 사용하면 자주 사용하는 카드를 내부에 넣을 수 있으므로 편리하고 안전하게 보관할 수 있습니다.

Cận cảnh mặt trong của ốp lưng có khe cắm thẻ. Một người đưa chiếc thẻ được lấy ra khỏi khe thẻ của ốp cho người khác.

*설명을 위한 시뮬레이션 이미지입니다.

제품 평가

S23 Plus 스마트 뷰 월렛 가죽케이스의 그림
S23 Plus 스마트 뷰 월렛 가죽케이스
1,290,000₫

0%

0%

0%

0%

0%
나만의 리뷰 쓰기
*
*

제품사양