35W 삼성 초고속 충전기 (케이블 미포함) - 블랙

750,000₫

혜택

● 더 많은 구매, 더 많은 할인: (자세한 정보)

액세서리 2개 구매액세서리 3개 구매액세서리 4개부터 구매
15% 할인20% 할인25% 할인

 

재고가 있는 매장 보기
EP-TA220NBEGWW

제품 정보

고속 충전 - 안전 - 안정

초고속, 안전하고 안정적인 충전으로 iPhone을 포함한 모든 기술 필수품을 자유롭게 충전할 수 있습니다.

Củ Sạc Đôi 35W thu hút các cổng kép với cáp USB-C & A. Chữ in đậm ở trên cùng bên trái và dưới cùng bên phải nhấn mạnh công suất tối đa cho USB-C và USB-A, lần lượt là 35W và 15W.

*충전 케이블은 포함되어 있지 않습니다.

**SFC(Super Fast Charging)는 Galaxy Notes(Note10 이상), Galaxy S 시리즈(S10 5G 이상) 및 iPhone(iPhone 8 이상)과 같은 기타 SFC 지원 장치에서 지원되는 삼성의 고속 충전 방법입니다. AFC(Adaptive Fast Charging)는 삼성 기기를 위한 고속 충전 프로토콜입니다.

*** 35W 충전은 1회 충전 PC 전용입니다. 휴대폰, 태블릿 및 기타 호환 장치의 경우 장치 유형 및 동시에 충전되는 장치 수에 따라 충전 속도가 다를 수 있습니다.

****단일 장치 대 여러 장치의 출력 전력은 다음과 같습니다. USB-C를 사용하여 PD 3.0 및 SFC(초고속 충전) 조건에서 단일 장치를 충전하는 경우 최대 35W. USB-A를 사용하여 AFC 조건에서 장치를 충전할 때 최대 15W. USB-C로 PD 3.0에서 여러 장치를 충전할 때 최대 20W. USB-A를 사용하여 AFC 조건에서 여러 장치를 충전할 때 최대 15W까지입니다.

대용량 동시 충전이 가능한 강력한 2포트 충전기

장착된 듀얼 충전 포트의 위력을 체험해 보세요.

Bộ chuyển đổi nguồn đôi được cắm vào ổ cắm trên tường để sạc cả điện thoại thông minh và máy tính xách tay cùng một lúc.

*충전 케이블은 포함되어 있지 않습니다.

**충전 속도는 기기 유형 및 동시에 충전하는 기기의 수에 따라 다를 수 있습니다. 어댑터는 USB-C를 통해 장치를 충전할 때 최대 35W의 전력을 제공합니다. 35W는 PC 충전 전용입니다.

최적의 충전 속도로 다양한 기기와 호환

Android? 물론. iOS도 중요하지 않습니다!

Bộ chuyển đổi nguồn đôi 35W được đặt ở trung tâm của các thiết bị Samsung như máy tính xách tay, điện thoại thông minh, máy tính bảng, đồng hồ thông minh và tai nghe không dây để mô tả tính linh hoạt.

*충전 케이블은 포함되어 있지 않습니다.

제품 평가

35W 삼성 초고속 충전기 (케이블 미포함) - 블랙의 그림
35W 삼성 초고속 충전기 (케이블 미포함) - 블랙
750,000₫

0%

0%

0%

0%

0%
나만의 리뷰 쓰기
*
*

제품사양