Galaxy F54: giao diện tầm trung nhưng HỆ ĐIỀU HÀNH FLAGSHIP, chỉ 8 TRIỆU !!!

21. 09. 2023

Galaxy F54: giao diện tầm trung nhưng HỆ ĐIỀU HÀNH FLAGSHIP, chỉ 8 TRIỆU !!! 

귀하의 의견을 남겨주세요