Galaxy S20 FE, 8GB/128GB - Máy cũ, TBH

2,870,000₫ -58%
6,990,000₫

혜택

 

Hàng đang có tại : 53 Hàng Bài, Hà Nội


(SL có hạn)

재고가 있는 매장 보기

제품 정보

Imei : 35xxxxxxxx51106 - 8GB/128GB, Đỏ  => Đã bán


Mất nút nguồn, xước dăm theo thời gian - hết BH

제품 평가

Galaxy S20 FE, 8GB/128GB  - Máy cũ, TBH의 그림
Galaxy S20 FE, 8GB/128GB - Máy cũ, TBH
2,870,000₫ -58%
6,990,000₫

0%

0%

0%

0%

0%
나만의 리뷰 쓰기
*
*

제품사양