Galaxy S22, 8GB/128GB - Máy cũ, TBH

7,060,000₫ -18%
8,690,000₫

혜택

 

Hàng đang có tại : 438 Xã Đàn, Hà Nội

Hàng đang có tại : 215 Trần Hưng Đạo, HCM

(SL có hạn - xem tại phần chi tiết)

재고가 있는 매장 보기
SM-S901EZWDXXV03

제품 정보

Hàng đang có tại : 438 Xã Đàn, Hà Nội


1. Imei : 35xxxxx3045 - Galaxy S22, 8GB/128GB, Trắng | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

2. Imei : 35xxxxx2310 - Galaxy S22, 8GB/128GB, Trắng | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

3. Imei : 35xxxxx3090 - Galaxy S22, 8GB/128GB, Trắng | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

4. Imei : 35xxxxx0793 - Galaxy S22, 8GB/256GB, Trắng | Máy trần, hình thức đẹp ko xước móp - KHBH 24/12/2022| Giá : 9.060.000đ

Hàng đang có tại : 215 Trần Hưng Đạo, HCM


1. Imei : 35xxxxx3253 - Galaxy S22, 8GB/128GB, Trắng | Máy đẹp không xước móp khung, trầy màn nhẹ, đầy đủ phụ kiện, vỏ hộp - Hết BH 3/4/2022

2. Imei : 35xxxxx3534 - Galaxy S22, 8GB/128GB, Trắng | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

3. Imei : 35xxxxx2336 - Galaxy S22, 8GB/128GB, Trắng | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

제품 평가

Galaxy S22, 8GB/128GB - Máy cũ, TBH의 그림
Galaxy S22, 8GB/128GB - Máy cũ, TBH
7,060,000₫ -18%
8,690,000₫

0%

0%

0%

0%

0%
나만의 리뷰 쓰기
*
*

제품사양