Galaxy Tab A 8inch 2GB/32GB - Máy cũ, TBH

3,060,000₫ 0%
3,090,000₫

혜택

 

Hàng đang có tại : 438 Xã Đàn, Hà Nội


(SL có hạn)

재고가 있는 매장 보기

제품 정보

Hàng đang có tại : 438 Xã Đàn, Hà Nội


1. Imei : 35xxxxx94436 - 2GB/32GB, Đen | Hàng chưa active- rách seal, đủ pk, KHBH 12/3/2022

2. Imei : 35xxxxx96225 - 2GB/32GB, Đen | Hàng chưa active- rách seal, đủ pk, KHBH 12/3/2022

제품 평가

Galaxy Tab A 8inch 2GB/32GB - Máy cũ, TBH의 그림
Galaxy Tab A 8inch 2GB/32GB - Máy cũ, TBH
3,060,000₫ 0%
3,090,000₫

0%

0%

0%

0%

0%
나만의 리뷰 쓰기
*
*

제품사양