A12 보호 케이스

투명
  • Not available
119,000₫ -7%
129,000₫
재고가 있는 매장 보기
EF-QA125TTEGWW

제품 정보

아름답고 섬세한 디자인

두 가지 선택을 통해 휴대폰의 색상을 완전히 투명하게 표시하거나 선명한 검은색 톤으로 깊이감을 더할 수 있습니다. 전원을 켜면 케이스의 슬림한 프로필이 주머니나 가방에 쉽게 들어갈 수 있습니다.

4 tấm bìa (vỏ trong suốt với điện thoại trắng/xanh, bìa đen trong với điện thoại trắng/đen) được trải ra theo thứ tự.

충격과 긁힘과의 싸움

내구성이 뛰어나고 유연한 소재로 제작된 이 케이스는 낮 동안 발생할 수 있는 충격과 긁힘으로부터 휴대폰을 보호하도록 설계되었습니다. 투명 케이스가 스마트폰을 보호합니다.

Thiết bị màu trắng nghiêng mặt trước có nắp trong suốt đứng ở phía bên trái và mặt sau nghiêng còn lại ở bên phải.

* 열가소성 폴리우레탄.

제품 평가

A12 보호 케이스의 그림
A12 보호 케이스
119,000₫ -7%
129,000₫

0%

0%

0%

0%

0%

제품 리뷰 A12 보호 케이스

나만의 리뷰 쓰기
*
*

제품사양