S21FE 클리어 스트랩 커버 라벤더 케이스

라벤더 퍼플
  • Not available
290,000₫ -61%
750,000₫
재고가 있는 매장 보기
EF-XG990CVEGWW

제품 정보

더 강력한 보호를 위한 하이브리드 소재

Clear Cover는 후면을 보호하는 PC + PMMA 믹스와 4면을 모두 감싸는 유연한 TPU 범퍼 덕분에 충격으로부터 견고한 보호 기능을 제공합니다.

Galaxy S21 FE 5G với Bao da có dây đeo mỏng lơ lửng ở mặt sau của điện thoại.  Cận cảnh cho thấy các góc bảo vệ trên vỏ máy.

당신의 스타일에 맞는 색상

투명한 뒷면으로 두 가지 스트랩 색상으로 컬러 콤보를 믹스매치하면서 스마트폰의 디자인을 즐길 수 있습니다. 스트랩은 탈부착이 가능하여 그날그날, 기분 또는 날씨에 따라 쉽게 옷을 갈아입을 수 있습니다.

Bốn điện thoại Galaxy S21 FE 5G, tất cả đều được nhìn từ phía sau với Ốp lưng dạng dây đeo mỏng được lắp vào để thể hiện sự kết hợp khác nhau giữa màu sắc của điện thoại và màu sắc của dây đeo.

당신의 손에 안전

휴대전화가 떨어질 걱정을 덜 수 있습니다. 편리하게 위치한 스트랩 위로 손가락을 밀어넣기만 하면 실수로 떨어뜨리는 것을 방지하는 데 도움이 되는 편안하고 안전한 그립이 제공됩니다.

Một bàn tay đang cầm Galaxy S21 FE 5G có lắp Slim Strap Cover.
 

제품 평가

S21FE 클리어 스트랩 커버 라벤더 케이스의 그림
S21FE 클리어 스트랩 커버 라벤더 케이스
290,000₫ -61%
750,000₫

0%

0%

0%

0%

0%
나만의 리뷰 쓰기
*
*

제품사양