A53 5G 실리콘 케이스

블랙
  • Not available
  • Not available
  • Not available
350,000₫ -37%
559,000₫
재고가 있는 매장 보기
EF-PA536TPEGWW

제품 정보

스마트폰 보호

나무와 숲을 보고 재활용 콘텐츠 인증에 따르면 이 갤럭시 A53 5G 실리콘 케이스는 이제 부분적으로 소비자 사용 후 재활용 콘텐츠로 제조되었으며 플라스틱을 종이로 대체하는 보다 친환경적인 포장으로 제공됩니다.

Galaxy A53 5G nhìn từ phía sau khi lắp Ốp lưng silicon.  Bối cảnh là rừng.  Văn bản cho biết Nội dung được tái chế.

슬림한 형태, 강력한 보호

실리콘 케이스는 여전히 주머니에 쉽게 들어가는 보호 기능을 제공합니다. 갤럭시 A53 5G의 슬림한 디자인은 그대로 유지하면서 충격과 충격으로부터 휴대폰을 보호합니다.

Hai chiếc Galaxy A53 với Vỏ silicon màu xanh đang ở chế độ dọc.  Mặt sau của Galaxy A53 với Vỏ silicon màu xanh và mặt trước của Galaxy A53 với Vỏ silicon màu xanh, hiển thị trên màn hình của thiết bị.  được chồng lên nhau.

부드럽고 세련되게

부드럽고 무광택 실리콘이 휴대전화를 감싸고 있어 놓기 싫은 매끄러운 마감 처리를 제공합니다. 그리고 손에 너무 편안하기 때문에 그럴 필요가 없습니다.

Ba chiếc Galaxy A53 với Vỏ silicon đã xuất hiện.  Ba cái nhìn từ phía sau để hiển thị camera sau và các màu của Vỏ silicon là Đen, Xanh lam, Hồng đào.

* 색상 및 모델은 구입 가능하는데 국가 또는 서비스 제공업체에 따라 다를 수 있습니다.

모습만큼 좋은 느낌

손바닥 안에 꼭 맞도록 디자인된 실리콘 케이스는 외관이 매끄러울 뿐만 아니라 촉감도 부드럽습니다. 폰을 쥘 때 글로시한 반투명 표면 상태으로 편안감을 제공하며 스트랩을 사용하여 편의성과 개성을 더했습니다.

Một tay đang cầm Galaxy A53 5G một cách thoải mái khi đeo Vỏ silicon màu đen với dây đeo màu đen.

* 스트랩은 별도 판매됩니다.

제품 평가

A53 5G 실리콘 케이스의 그림
A53 5G 실리콘 케이스
350,000₫ -37%
559,000₫

0%

0%

0%

0%

0%
나만의 리뷰 쓰기
*
*

제품사양