A53 5G 실리콘 케이스

투명
  • Not available
139,000₫ -30%
200,000₫
재고가 있는 매장 보기
EF-QA536TTEGWW

제품 정보

아름답고 섬세한 디자인

두 가지 선택을 통해 휴대폰의 색상을 완전히 투명하게 표시하거나 선명한 검은색 톤으로 깊이감을 더할 수 있습니다. 전원을 켜면 케이스의 슬림한 프로필이 주머니나 가방에 쉽게 들어갈 수 있으며, 매끄러운 모양은 휴대폰을 편안하게 잡을 수 있습니다.

Bốn chiếc Galaxy A53 5G với Soft Clear Covers được trải ra theo thứ tự.  Từ trái sang phải, có Vỏ trong suốt trên điện thoại thông minh màu hồng đào, Vỏ màu đen trên điện thoại thông minh màu trắng, Vỏ trong suốt trên điện thoại thông minh màu xanh lam và Vỏ màu đen trên điện thoại thông minh màu đen.

*사용 가능한 색상 및 모델은 국가 또는 서비스 제공업체에 따라 다를 수 있습니다.

**실제 디자인은 위 이미지와 다를 수 있습니다.

충격과 긁힘 방지의 전투

유연하고 내구성이 뛰어난 TPU¹ 소재로 제작된 이 케이스는 낮 동안 발생할 수 있는 충격과 긁힘으로부터 휴대전화를 보호합니다. 명확한 보호를 위해 착용하기만 하면 됩니다.

Một chiếc điện thoại thông minh màu xanh nghiêng về phía trước có Vỏ trong suốt dựng đứng ở bên trái và được hiển thị ở mặt sau ở bên phải.

1. 열가소성 폴리우레탄.
* 실제 디자인은 위 이미지와 다를 수 있습니다.

재미를 더하기

휴대전화에 재미를 더하는 것은 쉽습니다. 편리함과 추가 맞춤화를 위해 케이스 양쪽에 있는 스트랩 구멍을 사용하고, 스트랩이나 랜야드를 통과시켜 케이스를 개인화하고 군중 속에서 휴대폰을 돋보이게 만드십시오.

Một thiết bị Galaxy A53 5G màu xanh lam được hiển thị với Soft Clear Cover.  Hình ảnh phóng to chi tiết cho thấy các lỗ xỏ dây nằm ở cả hai bên của nửa dưới của vỏ.

*손목 스트랩 또는 랜야드는 별매품됩니다.

제품 평가

A53 5G 실리콘 케이스의 그림
A53 5G 실리콘 케이스
139,000₫ -30%
200,000₫

0%

0%

0%

0%

0%
나만의 리뷰 쓰기
*
*

제품사양