S23 투명케이스

590,000₫

혜택

● 더 많은 구매, 더 많은 할인: (자세한 정보)

액세서리 2개 구매액세서리 3개 구매액세서리 4개부터 구매
15% 할인20% 할인25% 할인

 

재고가 있는 매장 보기
EF-QS911CTEGWW

제품 정보

얇고 빛나기

슬림한 디자인의 투명 케이스로 휴대폰 본연의 디자인을 뽐낼 수 있습니다. 충격을 흡수하여 손상을 방지하고 낙하 및 긁힘으로부터 휴대폰을 보호합니다.

Một bàn tay đang cầm một thiết bị Galaxy S23 dùng Ốp lưng Trong suốt, bên cạnh ba phiên bản màu khác nhau của thiết bị được trải rộng theo hình cánh quạt. Mặt trước nghiêng của thiết bị dùng Ốp lưng Trong suốt được hiển thị.

*이미지가은 예시적인 목적으로만 사용됩니다

투명도 및 최대 투시

긁힘 방지 코팅이 내부 및 외부 표면에 적용된 투명 케이스 덕분에 휴대폰의 외관이 보존됩니다.

Mặt sau của điện thoại Galaxy S23 được hiển thị với Ốp lưng Trong suốt và khung hình chữ nhật lơ lửng phía trên thiết bị làm nổi bật độ trong suốt và rõ ràng của ốp lưng.

스티커 붙인 캔버스처럼 보이는 케이스

당신처럼 독특하게 만드십시오. 투명 뒷면에 스티커를 붙여 스마트폰을 더욱 특별하게 만들어보세요.

Mặt sau của một số Ốp lưng Trong suốt được hiển thị với nhiều sticker khác nhau được thêm vào để trang trí.

*스티커는 별매입니다.

제품 평가

S23 투명케이스의 그림
S23 투명케이스
590,000₫

0%

0%

0%

0%

0%

제품 리뷰 S23 투명케이스

나만의 리뷰 쓰기
*
*

제품사양