S23 Plus 투명케이스

투명
  • Not available
590,000₫

혜택

● 더 많은 구매, 더 많은 할인: (자세한 정보)

액세서리 2개 구매액세서리 3개 구매액세서리 4개부터 구매
15% 할인20% 할인25% 할인

 

재고가 있는 매장 보기
EF-QS916CTEGWW

제품 정보

얇고 빛나기

슬림한 디자인의 투명 케이스로 휴대폰 본연의 디자인을 뽐낼 수 있습니다. 충격을 흡수하여 손상을 방지하고 낙하 및 긁힘으로부터 휴대폰을 보호할 수 있습니다.

Một bàn tay đang cầm một thiết bị Galaxy S23+ dùng Ốp lưng Trong suốt, bên cạnh ba phiên bản màu khác nhau của thiết bị được trải rộng theo hình cánh quạt. Mặt trước nghiêng của thiết bị dùng Ốp lưng Trong suốt được hiển thị.

*설명을 위한 시뮬레이션 이미지

투명도 및 최대 투시하기

내부 및 외부 표면에 긁힘 방지 코팅이 적용된 투명 케이스 덕분에 휴대폰의 외관이 보존됩니다.

Mặt sau của điện thoại Galaxy S23+ được hiển thị với Ốp lưng Trong suốt và khung hình chữ nhật lơ lửng phía trên thiết bị làm nổi bật độ trong suốt và rõ ràng của ốp lưng.

스티커 붙인 캔버스처럼 보이는 케이스

당신처럼 독특하게 만드십시오. 투명 뒷면에 스티커를 붙여 스마트폰을 더욱 특별하게 만들어보세요.

Mặt sau của một số Ốp lưng Trong suốt được hiển thị với nhiều sticker khác nhau được thêm vào để trang trí.

*스티커는 별매입니다.

쓰레기를 귀중한 자원으로 바꾸기

휴대전화를 보호하는 동시에 환경도 보호합니다. UL 인증 재활용 재료로 만든 제품을 구매하면 지구의 소중한 자원을 보존하는 데 도움이 될 수 있습니다.

*설명을 위한 시뮬레이션 이미지.
**갤럭시 S23+용 투명 케이스에는 UL 인증 바이오 소재가 포함되어 있습니다.
Biểu tượng tái chế với ba mũi tên tự xoay ngược chiều kim đồng hồ được hiển thị ở trung tâm. Nhiều loại sản phẩm làm bằng nhựa bao quanh biểu tượng.
Biểu tượng tái chế với ba mũi tên tự xoay ngược chiều kim đồng hồ được hiển thị ở trung tâm. Nhiều loại sản phẩm làm bằng nhựa bao quanh biểu tượng.
Mặt sau của một thiết bị Galaxy S23+ dùng Ốp lưng Tiện ích Trong suốt được hiển thị, bao quanh là những chiếc lá dày màu xanh. Văn bản ghi nội dung PHÍM PHỤ CỦA ỐP LƯNG TRONG SUỐT (EF-QS916) CHỨA TỐI THIỂU 34% VẬT LIỆU CÓ NGUỒN GỐC SINH HỌC.

 

제품 평가

S23 Plus 투명케이스의 그림
S23 Plus 투명케이스
590,000₫

0%

0%

0%

0%

0%
나만의 리뷰 쓰기
*
*

제품사양