Samsung A12 SM-A125F 4GB/128GB - Máy cũ, TBH

1,560,000₫ -12%
1,790,000₫

혜택

 

Hàng đang có tại : 26 Trần Phú, Hà Nội

Hàng đang có tại : 449 Nguyễn Văn Luông, HCM

(SL có hạn)

재고가 있는 매장 보기
SSA1201

제품 정보

Hàng đang có tại : 26 Trần Phú, Hà Nội


1. Imei : 35xxxxxxx3688 - 4GB/128GB Blue | Không hộp, lỗi mic

Hàng đang có tại : 449 Nguyễn Văn Luông, HCM


1. Imei : 35xxxxxxx8399 - 4GB/128GB, Xanh Blue | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp

2. Imei : 35xxxxxxx3993 - 4GB/128GB, Xanh Blue | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp

제품 평가

Samsung A12 SM-A125F 4GB/128GB - Máy cũ, TBH의 그림
Samsung A12 SM-A125F 4GB/128GB - Máy cũ, TBH
1,560,000₫ -12%
1,790,000₫

0%

0%

0%

0%

0%
나만의 리뷰 쓰기
*
*

제품사양