Samsung Galaxy A01 Core (16GB/1GB) - Máy cũ, TBH

760,000₫ -3%
790,000₫

혜택

 

Hàng đang có tại : 26 Trần Phú, Hà Nội


(SL có hạn)

재고가 있는 매장 보기
SSA01CORE02

제품 정보

Imei : 35xxxxxxxx7814 - Galaxy A01 Core (16GB/1GB) - Black


Máy xước dăm nhẹ, đầy đủ pk, vỏ hộp - hết BH 5/8/2020

Imei : 35xxxxxxxx7399 - Galaxy A01 Core (16GB/1GB) - Black


Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - hết BH 5/8/2020

제품 평가

Samsung Galaxy A01 Core (16GB/1GB) - Máy cũ, TBH의 그림
Samsung Galaxy A01 Core (16GB/1GB) - Máy cũ, TBH
760,000₫ -3%
790,000₫

0%

0%

0%

0%

0%
나만의 리뷰 쓰기
*
*

제품사양