Samsung Galaxy A03s - Máy cũ, TBH

2,040,000₫ -20%
2,550,000₫

혜택

 

Hàng đang có tại : 26 Trần Phú, Hà Nội

Hàng đang có tại : 34 Quang Trung, HCM


(SL có hạn -  xem tại phần chi tiết)

재고가 있는 매장 보기

제품 정보

Hàng đang có tại : 26 Trần Phú, Hà Nội


1. Imei : 35xxxxxxxxx8429 - 3GB/32GB, Xanh Blue | Nguyên seal - KHBH 18/12/2022

2. Imei : 35xxxxxx1456 - 3GB/32GB, Xanh Blue, KD, SM-A037FZBGXXV05 | Nguyên seal - KHBH 18/12/2022

3. Imei : 35xxxxxxx2793 - 3GB/32GB, Xanh Blue, KD, SM-A037FZBGXXV05 | Nguyên seal - KHBH 18/12/2022

4. Imei : 35xxxxxxx3099 - 3GB/32GB, Xanh Blue, KD, SM-A037FZBGXXV05 | Nguyên seal - KHBH 18/12/2022

5. Imei : 35xxxxxxxxx9285 - 4GB/64GB, Xanh Blue, SM-A037FZBDXXV | Sọc màn, đầy đủ pk - Hết BH 31/5/2022

6. Imei : 35xxxxxx5595 - 3GB/32GB, Đen, KD, SM-A037FZKGXXV05 | Nguyên seal - KHBH 18/12/2022

7. Imei : 35xxxxxxx5785 - 3GB/32GB, Đen, KD, SM-A037FZKGXXV05 | Nguyên seal - KHBH 18/12/2022

8. Imei : 35xxxxxxx0645 -  3GB/32GB, Đen, KD, SM-A037FZKGXXV05 |Nguyên seal - KHBH 18/12/2022

9. Imei : 35xxxxxxxxx3031 - 3GB/32GB, Xanh Blue | nguyên seal

Hàng đang có tại : 34 Quang Trung, HCM | Giá Sale màu đen: 1.930.000đ


1. Imei : 35xxxxxxxxx4157 - 3GB/32GB, Đen | máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk, vỏ hộp - hết BH 18/12/2022

2. Imei : 35xxxxxxxxx0034 - 3GB/32GB, Đen | máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk, vỏ hộp - hết BH 18/12/2022

3. Imei : 35xxxxxxxxx8505 - 3GB/32GB, Đen | máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk, vỏ hộp - hết BH 18/12/2022

4. Imei : 35xxxxxxxxx9008 - 3GB/32GB, Đen | máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk, vỏ hộp - hết BH 18/12/2022

5. Imei : 35xxxxxxxxx5311 - 3GB/32GB, Đen | máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk, vỏ hộp - hết BH 18/12/2022

6. Imei : 35xxxxxxxxx0026 - 3GB/32GB, Đen | máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk, vỏ hộp - hết BH 18/12/2022

7. Imei : 35xxxxxxxxx8877 - 3GB/32GB, Đen | máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk, vỏ hộp - hết BH 18/12/2022

8. Imei : 35xxxxxxxxx4652 - 3GB/32GB, Đen | máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk, vỏ hộp - hết BH 18/12/2022

9. Imei : 35xxxxxxxxx8083 - 3GB/32GB, Đen | máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk, vỏ hộp - hết BH 18/12/2022

10. Imei : 35xxxxxxxxx4088 - 3GB/32GB, Xanh Blue | máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk, vỏ hộp - hết BH 18/12/2022

11. Imei : 35xxxxxxxxx7215 - 3GB/32GB, Xanh Blue | máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk, vỏ hộp - hết BH 18/12/2022

12. Imei : 35xxxxxxxxx2356 - 3GB/32GB, Xanh Blue | máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk, vỏ hộp - hết BH 18/12/2022

13. Imei : 35xxxxxxxxx2299 - 3GB/32GB, Xanh Blue | máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk, vỏ hộp - hết BH 18/12/2022

14. Imei : 35xxxxxxxxx2224 - 3GB/32GB, Xanh Blue | máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk, vỏ hộp - hết BH 18/12/2022

15. Imei : 35xxxxxxxxx2455 - 3GB/32GB, Xanh Blue | máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk, vỏ hộp - hết BH 18/12/2022

16. Imei : 35xxxxxxxxx4062 - 3GB/32GB, Xanh Blue | máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk, vỏ hộp - hết BH 18/12/2022

17. Imei : 35xxxxxxxxx3999 - 3GB/32GB, Xanh Blue | máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk, vỏ hộp - hết BH 18/12/2022

제품 평가

Samsung Galaxy A03s  - Máy cũ, TBH의 그림
Samsung Galaxy A03s - Máy cũ, TBH
2,040,000₫ -20%
2,550,000₫

0%

0%

0%

0%

0%
나만의 리뷰 쓰기
*
*

제품사양