Samsung Galaxy A13 4GB/128GB - Máy cũ, TBH

2,450,000₫ -15%
2,900,000₫

혜택

 

Hàng đang có tại : 438 Xã Đàn, Hà Nội

Hàng đang có tại : 34 Quang Trung, HCM

Hàng đang có tại : 449 Nguyễn Văn Luông, HCM (hết hàng)

(SL có hạn)

재고가 있는 매장 보기

제품 정보

Hàng đang có tại : 438 Xã Đàn, Hà Nội


1. Imei : 35xxxxx8538 - 4GB/128GB, Đen | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

2. Imei : 35xxxxx5670 - 4GB/128GB, Đen | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

3. Imei : 35xxxxx8130 - 4GB/128GB, Đen | Xước dăm nhe măt lưng, đầy đủ pk, vỏ hôp - Chưa KHBH

4. Imei : 35xxxxx1185 - 4GB/128GB, Đen | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

5. Imei : 35xxxxx6754 - 4GB/128GB, Đen | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

6. Imei : 35xxxxx6368 - 4GB/128GB, Đen | Móp nhe vỏ hôp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

7. Imei : 35xxxxx3299 - 4GB/128GB, Đen | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

Hàng đang có tại : 34 Quang Trung, HCM


1. Imei : 35xxxxxxxxx8095 - 4GB/64GB, Xanh Blue | máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk, vỏ hộp - hết BH 18/12/2022

Hàng đang có tại : 449 Nguyễn Văn Luông, HCM


1. Imei : 35xxxxxxxxx9015 - (đã bán)

2. Imei : 35xxxxxxxxx2917 - (đã bán)

제품 평가

Samsung Galaxy A13 4GB/128GB - Máy cũ, TBH의 그림
Samsung Galaxy A13 4GB/128GB - Máy cũ, TBH
2,450,000₫ -15%
2,900,000₫

0%

0%

0%

0%

0%
나만의 리뷰 쓰기
*
*

제품사양