Samsung Galaxy A22 LTE, 6GB/128GB - Máy cũ, TBH

2,660,000₫ -10%
2,960,000₫

혜택

 

Hàng đang có tại : 26 Trần Phú, Hà Nội

Hàng đang có tại : 449 Nguyễn Văn Luông, HCM

(SL có hạn)

재고가 있는 매장 보기

제품 정보

Hàng đang có tại : 26 Trần Phú, Hà Nội


1. Imei : 35xxxxxxx7542 - 6GB/128GB, Xanh Mint | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

2. Imei : 35xxxxxxx5558 - 6GB/128GB, Xanh Mint | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

Hàng đang có tại : 449 Nguyễn Văn Luông, HCM


1. Imei : 35xxxxxxx1722 - 6GB/128GB, Xanh Mint | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

2. Imei : 35xxxxxxx0251 - 6GB/128GB, Xanh Mint | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

제품 평가

Samsung Galaxy A22 LTE, 6GB/128GB - Máy cũ, TBH의 그림
Samsung Galaxy A22 LTE, 6GB/128GB - Máy cũ, TBH
2,660,000₫ -10%
2,960,000₫

0%

0%

0%

0%

0%
나만의 리뷰 쓰기
*
*

제품사양