Samsung Galaxy A53 5G, 8GB/128GB - Máy cũ, TBH

4,060,000₫ -36%
6,350,000₫

혜택

 

Hàng đang có tại : 438 Xã Đàn, Hà Nội

Hàng đang có tại : 215 Trần Hưng Đạo, HCM

(SL có hạn)

재고가 있는 매장 보기

제품 정보

Hàng đang có tại : 438 Xã Đàn, Hà Nội


1. Imei : 35xxxxx6482 -  8GB/128GB, Xanh Blue | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

2. Imei : 35xxxxx6466 -  8GB/128GB, Xanh Blue | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

3. Imei : 35xxxxx9926 -  8GB/128GB, Xanh Blue | Xước dăm nhẹ măt lưng, đầy đủ pk, vỏ hôp - Chưa KHBH

4. Imei : 35xxxxx4406 -  8GB/128GB, Xanh Blue | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

5. Imei : 35xxxxx9430 -  8GB/128GB, Xanh Blue | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

6. Imei : 35xxxxx0540 -  8GB/128GB, Cam | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

7. Imei : 35xxxxx3428 -  8GB/128GB, Cam | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

Hàng đang có tại : 215 Trần Hưng Đạo, HCM


1. Imei : 35xxxxx1756 -  8GB/128GB, Xanh Blue | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - chưa KHBH

2. Imei : 35xxxxx8502 -  8GB/128GB, Xanh Blue | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - chưa KHBH

3. Imei : 35xxxxx8232 -  8GB/128GB, Xanh Blue | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - chưa KHBH

4. Imei : 35xxxxx5417 -  8GB/128GB, Xanh Blue | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - chưa KHBH

5. Imei : 35xxxxx5078 -  8GB/128GB, Xanh Blue | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - chưa KHBH

6. Imei : 35xxxxx7874 -  8GB/128GB, Xanh Blue | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - chưa KHBH

7. Imei : 35xxxxx8367 -  8GB/128GB, Xanh Blue | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - chưa KHBH

8. Imei : 35xxxxx9642 -  8GB/128GB, Xanh Blue | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - chưa KHBH

9. Imei : 35xxxxx3067 -  8GB/128GB, Xanh Blue | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - chưa KHBH

10. Imei : 35xxxxx3410 -  8GB/128GB, Cam | Fullbox, nguyên seal - chưa KHBH

11. Imei : 35xxxxx6546 -  8GB/128GB, Cam | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - chưa KHBH

12. Imei : 35xxxxx1372 -  8GB/128GB, Cam | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - chưa KHBH

13. Imei : 35xxxxx4973 -  8GB/128GB, Cam | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - chưa KHBH

14. Imei : 35xxxxx0241 -  8GB/128GB, Cam | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - chưa KHBH

제품 평가

Samsung Galaxy A53 5G, 8GB/128GB - Máy cũ, TBH의 그림
Samsung Galaxy A53 5G, 8GB/128GB - Máy cũ, TBH
4,060,000₫ -36%
6,350,000₫

0%

0%

0%

0%

0%
나만의 리뷰 쓰기
*
*

제품사양