Samsung Galaxy A72, 8GB/256GB - Máy cũ, TBH

3,490,000₫ -36%
5,500,000₫

혜택

 

Hàng đang có tại : 26 Trần Phú, Hà Nội

Hàng đang có tại : 438 Xã Đàn, Hà Nội

Hàng đang có tại : 34 Quang Trung, HCM

Hàng đang có tại : 215 Trần Hưng Đạo, HCM


(SL có hạn)

재고가 있는 매장 보기

제품 정보

Hàng đang có tại : 26 Trần Phú, Hà Nội


1. Imei : 35xxxxxxxx9409 - 8GB/256GB, Xanh Blue | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk, vỏ hộp xấu - Hết BH 14/12/2021

Hàng đang có tại : 438 Xã Đàn, Hà Nội


1. Imei : 35xxxxxxxx5461 - 8GB/256GB, Đen | hộp xấu

2. Imei : 35xxxxxxxx1878 - 8GB/256GB, Đen | xước dăm vỏ, vỏ hộp xấu

3. Imei : 35xxxxxxxx2777 - 8GB/256GB, Đen | hộp xấu

4. Imei : 35xxxxxxxx2208 - 8GB/256GB, Đen | vỏ xấu, phụ kiện bẩn, xước viền

Hàng đang có tại : 34 Quang Trung, HCM


1. Imei : 35xxxxxxxx0317 -  8/256G A725 White | Lôĩ ngoại quan - mốp hộp - Hết BH | Giá : 3.360.000đ

Hàng đang có tại : 215 Trần Hưng Đạo, HCM


1. Imei : 35xxxxxxxx0574 - 8/256G A725 Blue | Lôĩ ngoại quan - mốp hộp - Hết BH | Giá : 4.060.000đ

2. Imei : 35xxxxxxxx0689 - 8/256G A725 White | Lôĩ ngoại quan - mốp hộp - Hết BH | Giá : 4.060.000đ

제품 평가

Samsung Galaxy A72, 8GB/256GB - Máy cũ, TBH의 그림
Samsung Galaxy A72, 8GB/256GB - Máy cũ, TBH
3,490,000₫ -36%
5,500,000₫

0%

0%

0%

0%

0%
나만의 리뷰 쓰기
*
*

제품사양