Samsung Galaxy A73 5G 8GB/128GB - Máy cũ, TBH

4,220,000₫ -41%
7,190,000₫

혜택

 

Hàng đang có tại : 438 Xã Đàn, Hà Nội

Hàng đang có tại : 34 Quang Trung, HCM

(SL có hạn)

재고가 있는 매장 보기

제품 정보

Hàng đang có tại : 438 Xã Đàn, Hà Nội


1. Imei : 35xxxxxxx6136 - 8GB/128GB, Xanh Green | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

2. Imei : 352xxxxxxx2176 - 8GB/128GB, Xám | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

3. Imei : 352xxxxxxx8256- 8GB/128GB, Xám | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

4. Imei : 352xxxxxxx5679 - 8GB/128GB, Xám | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

5. Imei : 35xxxxxxxx9664 - 8GB/128GB, Xám | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

6. Imei : 35xxxxxxxx1401 - 8GB/128GB, Xám | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

7. Imei : 35xxxxxxxx4235 - 8GB/128GB, Xám | Xước dăm viền cam & măt lưng, đầy đủ pk, vỏ hôp - Chưa KHBH

8. Imei : 35xxxxxxxx5724 - 8GB/128GB, Xám | Xước dăm nhe măt lưng, đầy đủ pk, vỏ hôp - Chưa KHBH

Hàng đang có tại : 34 Quang Trung, HCM


1. Imei : 35xxxxxxxx3034 - (đã bán)

2. Imei : 35xxxxxxxx3067 - (đã bán)

3. Imei : 35xxxxxxxx7689 - (đã bán)

4. Imei : 35xxxxxxxx2474 - (đã bán)

5. Imei : 35xxxxxxxx7461 - (đã bán)

6. Imei : 35xxxxxxxx5881 - (đã bán)

7. Imei : 35xxxxxxxx3588 - (đã bán)

8. Imei : 35xxxxxxxx9962 - (đã bán)

9. Imei : 35xxxxxxxx0999 - (đã bán)

10.  Imei : 35xxxxxxxx5498 - (đã bán)

11. Imei : 35xxxxxxxx5782 - (đã bán)

제품 평가

Samsung Galaxy A73 5G 8GB/128GB - Máy cũ, TBH의 그림
Samsung Galaxy A73 5G 8GB/128GB - Máy cũ, TBH
4,220,000₫ -41%
7,190,000₫

0%

0%

0%

0%

0%
나만의 리뷰 쓰기
*
*

제품사양