Samsung Galaxy Buds Live - Máy cũ, TBH

890,000₫ -25%
1,190,000₫

혜택

 

Hàng đang có tại : 215 Trần Hưng Đạo, HCM

Hàng đang có tại : 34 Quang Trung, HCM

(SL có hạn)

재고가 있는 매장 보기

제품 정보

Hàng đang có tại : 215 Trần Hưng Đạo, HCM


1. Imei : RFAxxxxWJD - Galaxy Buds Live, Xám | Lôĩ ngoại quan - mốp hộp - Hết BH

Hàng đang có tại : 34 Quang Trung, HCM


1. Imei : RFAxxxxD1E - Galaxy Buds Live, Xám | Lôĩ ngoại quan - mốp hộp - Hết BH

2. Imei : RFAxxxxA0E - Galaxy Buds Live, Xám | Lôĩ ngoại quan - mốp hộp - Hết BH

3. Imei : RFAxxxxJLK - Galaxy Buds Live, Xám | Lôĩ ngoại quan - mốp hộp - Hết BH

제품 평가

Samsung Galaxy Buds Live  - Máy cũ, TBH의 그림
Samsung Galaxy Buds Live - Máy cũ, TBH
890,000₫ -25%
1,190,000₫

0%

0%

0%

0%

0%
나만의 리뷰 쓰기
*
*

제품사양