Samsung Galaxy M23, 4GB/128GB - Máy cũ, TBH

2,450,000₫ -33%
3,700,000₫

혜택

 

Hàng đang có tại : 26 Trần Phú, Hà Nội

Hàng đang có tại : 34 Quang Trung, HCM

Hàng đang có tại : 215 Trần Hưng Đạo, HCM

(SL có hạn)

재고가 있는 매장 보기

제품 정보

Hàng đang có tại : 26 Trần Phú, Hà Nội


1. Imei : 35xxxxxxxx7975 - 4GB/128GB, Cam Đồng | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

2. Imei : 35xxxxxxxx1538 - 4GB/128GB, Cam Đồng | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

3. Imei : 35xxxxxxxx1223 - 4GB/128GB, Cam Đồng | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

4. Imei : 35xxxxxxxx8022 - 4GB/128GB, Cam Đồng | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

5. Imei : 35xxxxxxxx8351 - 4GB/128GB, Cam Đồng | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

Hàng đang có tại : 34 Quang Trung, HCM


1. Imei : 35xxxxxxxx1421 - 4GB/128GB, Cam Đồng | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

2. Imei : 35xxxxxxxx1613 - (đã bán)

3. Imei : 35xxxxxxxx0284 - (đã bán)

Hàng đang có tại : 215 Trần Hưng Đạo, HCM


1. Imei : 35xxxxxxxx1389 - 4GB/128GB, Cam Đồng | Máy ko xước móp, có vết ố mặt lưng, đầy đủ pk , vỏ hộp - chưa KHBH

제품 평가

Samsung Galaxy M23, 4GB/128GB  - Máy cũ, TBH의 그림
Samsung Galaxy M23, 4GB/128GB - Máy cũ, TBH
2,450,000₫ -33%
3,700,000₫

0%

0%

0%

0%

0%
나만의 리뷰 쓰기
*
*

제품사양