Samsung Galaxy M31, 6GB/128GB - Máy cũ, TBH

1,770,000₫ -47%
3,400,000₫

혜택

 

Hàng đang có tại : 53 Hàng Bài, Hà Nội


(SL có hạn)

재고가 있는 매장 보기

제품 정보

Imei : 352xxxxxxx7895 - 6GB/128GB, Xanh


Xước mặt lưng, đầy đủ pk, hết BH 27/5/2021 (đã bán)

제품 평가

Samsung Galaxy M31, 6GB/128GB  - Máy cũ, TBH의 그림
Samsung Galaxy M31, 6GB/128GB - Máy cũ, TBH
1,770,000₫ -47%
3,400,000₫

0%

0%

0%

0%

0%
나만의 리뷰 쓰기
*
*

제품사양