Samsung Galaxy M62, 8GB/256GB - Máy cũ, TBH

3,180,000₫ -20%
4,000,000₫

혜택

 

Hàng đang có tại : 438 Xã Đàn, Hà Nội


(SL có hạn)

재고가 있는 매장 보기

제품 정보

Hàng đang có tại : 438 Xã Đàn, Hà Nội


1. Imei : 35xxxxxxxxx1702 - 8GB/256GB, Xanh Blue | Vỏ hộp móp nhe, máy đẹp, không xước móp, đủ pk ,KHBH 30/9/2021

2. Imei : 35xxxxxxxxx5759 - 8GB/256GB, Đen | Vỏ hôp xấu, máy đẹp, không xước móp, đủ pk, KHBH 30/9/2021

제품 평가

Samsung Galaxy M62, 8GB/256GB  - Máy cũ, TBH의 그림
Samsung Galaxy M62, 8GB/256GB - Máy cũ, TBH
3,180,000₫ -20%
4,000,000₫

0%

0%

0%

0%

0%
나만의 리뷰 쓰기
*
*

제품사양