Samsung Galaxy Tab S6 Lite, 4GB/64GB - Máy cũ, TBH

3,700,000₫ -19%
4,599,000₫

혜택

 

Hàng đang có tại : 438 Xã Đàn, Hà Nội

Hàng đang có tại : 215 Trần Hưng Đạo, HCM

(SL có hạn)

재고가 있는 매장 보기

제품 정보

Hàng đang có tại : 438 Xã Đàn, Hà Nội


1. Imei : 35xxxxx2210 - 4GB/64GB, Xanh | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

2. Imei : 35xxxxx0164 - 4GB/64GB, Xanh | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

3. Imei : 35xxxxx9671 - 4GB/64GB, Xanh | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

4. Imei : 35xxxxx8133 - 4GB/64GB, Xanh | Vỏ xấu

Hàng đang có tại : 215 Trần Hưng Đạo, HCM


1. Imei : 35xxxxx0339 - 4GB/64GB, Xanh | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

2. Imei : 35xxxxx0776 - Đã bán

제품 평가

Samsung Galaxy Tab S6 Lite, 4GB/64GB - Máy cũ, TBH의 그림
Samsung Galaxy Tab S6 Lite, 4GB/64GB - Máy cũ, TBH
3,700,000₫ -19%
4,599,000₫

0%

0%

0%

0%

0%
나만의 리뷰 쓰기
*
*

제품사양