Samsung Galaxy Z Fold3 5G, 12GB/256GB - Máy cũ, TBH

14,650,000₫ 0%
14,790,000₫

혜택

 

Hàng đang có tại : 438 Xã Đàn, Hà Nội

Hàng đang có tại : 34 Quang Trung, HCM

Hàng đang có tại : 215 Trần Hưng Đạo, HCM


(SL có hạn)

재고가 있는 매장 보기

제품 정보

Hàng đang có tại : 438 Xã Đàn, Hà Nội


1. Imei : 35xxxxx6247 - 12GB/256GB, Đen Phantom | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

2. Imei : 35xxxxx8367 - 12GB/256GB, Đen Phantom | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

3. Imei : 35xxxxx8865 - 12GB/256GB, Đen Phantom | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

4. Imei : 35xxxxx7458 - 12GB/256GB, Đen Phantom | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

5. Imei : 35xxxxx1794 - 12GB/256GB, Đen Phantom | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp -hết BH 23/4/2022

Hàng đang có tại : 34 Quang Trung, HCM


1. Imei : 35xxxxx5221 - 12GB/256GB, Bạc Phantom | Nguyên seal- kích online 15/9/2022

Hàng đang có tại : 215 Trần Hưng Đạo, HCM


1. Imei : 35xxxxx4927 - 12GB/256GB, Đen Phantom | Máy đẹp không xước móp, không phụ kiện, không hộp - chưa KHBH

2. Imei : 35xxxxx6635 - 12GB/256GB, Đen Phantom | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - chưa KHBH

3. Imei : 35xxxxx1554 - 12GB/256GB, Đen Phantom | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - chưa KHBH

4. Imei : 35xxxxx3630 - 12GB/256GB, Đen Phantom | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - chưa KHBH

5. Imei : 35xxxxx4398 - 12GB/256GB, Đen Phantom | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - chưa KHBH

6. Imei : 35xxxxx5256 - (đã bán)

7. Imei : 35xxxxx3598 - 12GB/256GB, Đen Phantom | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - chưa KHBH

8. Imei : 35xxxxx4901 - 12GB/256GB, Đen Phantom | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - chưa KHBH

9. Imei : 35xxxxx4833 - 12GB/256GB, Đen Phantom | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - chưa KHBH

10. Imei : 35xxxx2738 - 12GB/256GB, Đen Phantom | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - chưa KHBH

제품 평가

Samsung Galaxy Z Fold3 5G, 12GB/256GB - Máy cũ, TBH의 그림
Samsung Galaxy Z Fold3 5G, 12GB/256GB - Máy cũ, TBH
14,650,000₫ 0%
14,790,000₫

0%

0%

0%

0%

0%
나만의 리뷰 쓰기
*
*

제품사양