Samsung Note 10 Lite 128GB - Máy cũ, TBH

2,770,000₫ -53%
5,990,000₫

혜택

 

Hàng đang có tại : 438 Xã Đàn, Hà Nội

Hàng đang có tại : 34 Quang Trung, HCM


(SL có hạn)

재고가 있는 매장 보기

제품 정보

Hàng đang có tại : 438 Xã Đàn, Hà Nội


1. Imei : 35xxxxxxxx70242 - 128GB Aura Glow | Máy đep, đủ phụ kiện, vỏ hôp xấu, chưa KHBH

Hàng đang có tại : 34 Quang Trung, HCM


1. Imei : 35xxxxxxxx6726 - (Đã bán)

2. Imei : 35xxxxxxxx4345 - (Đã bán)

3. Imei : 35xxxxxxxx3915 - (Đã bán)

제품 평가

Samsung Note 10 Lite 128GB  - Máy cũ, TBH의 그림
Samsung Note 10 Lite 128GB - Máy cũ, TBH
2,770,000₫ -53%
5,990,000₫

0%

0%

0%

0%

0%
나만의 리뷰 쓰기
*
*

제품사양