Samsung Note 20 8G/256GB - Máy cũ, TBH

3,530,000₫ -41%
5,990,000₫

혜택

 

Hàng đang có tại : 53 Hàng Bài, Hà Nội


(SL có hạn)

재고가 있는 매장 보기
SSN20CH2

제품 정보

Imei : 3502xxxxxxx294 - Màu : Mystic Green 


Máy trần, xước dăm nhẹ, hết BH 18/3/2021

제품 평가

Samsung Note 20 8G/256GB  - Máy cũ, TBH의 그림
Samsung Note 20 8G/256GB - Máy cũ, TBH
3,530,000₫ -41%
5,990,000₫

0%

0%

0%

0%

0%
나만의 리뷰 쓰기
*
*

제품사양