Samsung Note 20 Ultra 8G/256GB - Máy cũ, TBH

6,300,000₫ -21%
7,990,000₫

혜택

 

Hàng đang có tại : 438 Xã Đàn, Hà Nội


(SL có hạn)

재고가 있는 매장 보기
SSN20UCH10

제품 정보

Imei : 352xxxxxxx658 - Màu : Mystic Bronze 


Kênh nắp lưng, màn đẹp, ko xước móp, đầy đủ pk, hộp xấu - hết BH 26/12/2020

Imei : 352xxxxxxx8949 - Màu : Mystic Bronze 


Kênh nắp lưng, màn đẹp, ko xước móp, thiếu bút spen,thiếu củ sạc- hết BH 26/12/2020

제품 평가

Samsung Note 20 Ultra 8G/256GB  - Máy cũ, TBH의 그림
Samsung Note 20 Ultra 8G/256GB - Máy cũ, TBH
6,300,000₫ -21%
7,990,000₫

0%

0%

0%

0%

0%
나만의 리뷰 쓰기
*
*

제품사양