Samsung S20 Plus (128GB/8GB) - Máy cũ, TBH

5,060,000₫ -6%
5,390,000₫

혜택

 

Hàng đang có tại : 215 Trần Hưng Đạo, HCM

(SL có hạn)

재고가 있는 매장 보기

제품 정보

Hàng đang có tại : 215 Trần Hưng Đạo, HCM


1. Imei : 35xxxxxxxxx4031 - 128GB/8GB, Gray | Lôĩ ngoại quan - mốp hộp - Hết BH

2. Imei : 35xxxxxxxxx3994 - 128GB/8GB, Gray | Lôĩ ngoại quan - mốp hộp - Hết BH

3. Imei : 35xxxxxxxxx7520 - 128GB/8GB, Gray | Lôĩ ngoại quan - mốp hộp - Hết BH

4. Imei : 35xxxxxxxxx9994 - 128GB/8GB, Gray | Lôĩ ngoại quan - mốp hộp - Hết BH

제품 평가

Samsung S20 Plus (128GB/8GB)  - Máy cũ, TBH의 그림
Samsung S20 Plus (128GB/8GB) - Máy cũ, TBH
5,060,000₫ -6%
5,390,000₫

0%

0%

0%

0%

0%
나만의 리뷰 쓰기
*
*

제품사양