Samsung S21+ 8G/128GB - Máy cũ, TBH

6,300,000₫ -14%
7,390,000₫

혜택

 

Hàng đang có tại : 438 Xã Đàn , Hà Nội


(SL có hạn)

재고가 있는 매장 보기

제품 정보

Imei : 352xxxxxxx8318 - Màu : Violet 


Máy trần, hình thức đẹp ko xước móp - Chưa KHBH

제품 평가

Samsung S21+ 8G/128GB  - Máy cũ, TBH의 그림
Samsung S21+ 8G/128GB - Máy cũ, TBH
6,300,000₫ -14%
7,390,000₫

0%

0%

0%

0%

0%
나만의 리뷰 쓰기
*
*

제품사양