SamSung S21 Ultra 5G G998 128/12GB - Máy cũ, TBH

9,210,000₫ -7%
9,990,000₫

혜택

 

Hàng đang có tại : 438 Xã Đàn, Hà Nội


(SL có hạn)

재고가 있는 매장 보기

제품 정보

Hàng đang có tại : 438 Xã Đàn, Hà Nội


1. Imei : 35xxxxxxxx4453 -  128/12GB Black | xước dăm

제품 평가

SamSung S21 Ultra 5G G998 128/12GB  - Máy cũ, TBH의 그림
SamSung S21 Ultra 5G G998 128/12GB - Máy cũ, TBH
9,210,000₫ -7%
9,990,000₫

0%

0%

0%

0%

0%
나만의 리뷰 쓰기
*
*

제품사양