Samsung Watch4 BT 40mm - Máy cũ, TBH

2,150,000₫ -13%
2,490,000₫

혜택

 

Hàng đang có tại : 34 Quang Trung, HCM

(SL có hạn)

재고가 있는 매장 보기

제품 정보

Hàng đang có tại : 34 Quang Trung, HCM


1. Imei : RFAxxxx23W -  Watch4 BT 40mm, Vàng hồng | máy đẹp ko xước móp, không sạc

2. Imei : RFAxxxxMMM -  Watch4 BT 40mm, Vàng hồng | máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk, vỏ hộp

3. Imei : RFAxxxxN4E -  Watch4 BT 40mm, Vàng hồng | máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk, vỏ hộp

제품 평가

Samsung Watch4 BT 40mm  - Máy cũ, TBH의 그림
Samsung Watch4 BT 40mm - Máy cũ, TBH
2,150,000₫ -13%
2,490,000₫

0%

0%

0%

0%

0%
나만의 리뷰 쓰기
*
*

제품사양