Samsung Watch4 Classic BT 46mm - Máy cũ, TBH

2,570,000₫ -1%
2,600,000₫

혜택

 

Hàng đang có tại : 34 Quang Trung, HCM

(SL có hạn)

재고가 있는 매장 보기

제품 정보

Hàng đang có tại : 34 Quang Trung, HCM


1. Imei : RFAxxxxJM -  Watch4 Classic BT 46mm, Đen | Nguyên seal

제품 평가

Samsung Watch4 Classic BT 46mm  - Máy cũ, TBH의 그림
Samsung Watch4 Classic BT 46mm - Máy cũ, TBH
2,570,000₫ -1%
2,600,000₫

0%

0%

0%

0%

0%
나만의 리뷰 쓰기
*
*

제품사양