Samsung Watch5 Pro BT 45mm - Máy cũ, TBH

8,660,000₫ -1%
8,790,000₫

혜택

 

Hàng đang có tại : 53 Hàng Bài, Hà Nội


(SL có hạn)

재고가 있는 매장 보기

제품 정보

Imei : 352xxxxxxxMRYN - BT 45mm, Xám


Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - KHBH 16/9/2022

제품 평가

Samsung Watch5 Pro BT 45mm  - Máy cũ, TBH의 그림
Samsung Watch5 Pro BT 45mm - Máy cũ, TBH
8,660,000₫ -1%
8,790,000₫

0%

0%

0%

0%

0%
나만의 리뷰 쓰기
*
*

제품사양