Phương thức thanh toán

 1. Các phương thức thanh toán

    • Thanh toán khi nhận hàng: tiền mặt
    • Chuyển khoản ngân hàng.
    • Thanh toán qua Ví Moca
    • Thanh toán qua ví Momo

 2. Chi tiết các phương thức thanh toán

2.1. Tiền mặt:
Thu tiền mặt khi khách hàng nhận hàng (Tiền Việt Nam Đồng thật và đủ tiêu chuẩn lưu thông theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

2.2. Chuyển khoản Ngân hàng:

THÔNG TIN TÀI KHOẢN CÔNG TY

* Khách hàng vui lòng chuyển khoản vào tài khoản công ty sau. 
Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu quý khách chuyển vào bất kỳ tài khoản cá nhân nào.

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank)
Chủ TK: CONG TY CO PHAN HESMAN VIET NAM
STK: 111002669084

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam (TechcomBank)
Chủ TK: CONG TY CO PHAN HESMAN VIET NAM
STK: 19133187562563

2.3. Thanh toán qua Ví Moca:

Thông tin chi tiết tham khảo tại đây https://www.grab.com/vn/pay/

2.4. Thanh toán qua ví Momo:

Thông tin chi tiết tham khảo tại đây https://momo.vn/

 3. Quy định áp dụng thanh toán

Có thể áp dụng cho tất cả các đơn hàng đặt hàng trên website SamCenter.vn