Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

1. Các phương thức thanh toán

  • Thanh toán khi nhận hàng: tiền mặt
  • Chuyển khoản ngân hàng.
  • Thanh toán ATM Nội địa/ Internet Banking/ Thẻ quốc tế/ Cổng thanh toán Alepay (*)
  • Thanh toán qua Ví Moca (*)
  • Thanh toán qua ví ZaloPay (*)
  • Thanh toán qua ví Momo (*)

(*) Phí phụ thu sẽ được tính khi bạn tiến hành thanh toán.

2. Chi tiết các phương thức thanh toán

2.1 Tiền mặt: Thu tiền mặt khi khách hàng nhận hàng (Tiền Việt Nam Đồng thật và đủ tiêu chuẩn lưu thông theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

2.2 Chuyển khoản Ngân hàng:

THÔNG TIN TÀI KHOẢN CÔNG TY

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank)
Chủ TK: CONG TY CO PHAN HESMAN VIET NAM
STK: 111002669084
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam (TechcomBank)
Chủ TK: CONG TY CO PHAN HESMAN VIET NAM
STK: 19133187562563

* Khách hàng vui lòng chỉ chuyển khoản vào tài khoản công ty . 
Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu quý khách chuyển vào bất kỳ tài khoản cá nhân nào.

Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN HESMAN VIỆT NAM

2.3. Thanh toán ATM Nội địa/ Internet Banking/ Thẻ quốc tế/ Cổng thanh toán Alepay: thông tin chi tiết tham khảo tại đây  https://alepay.vn/index#/alepay

2.4. Thanh toán qua Ví Moca: thông tin chi tiết tham khảo tại đây https://www.grab.com/vn/pay/

2.5. Thanh toán qua ví ZaloPay: thông tin chi tiết tham khảo tại đây https://zalopay.vn/

2.6. Thanh toán qua ví Momo: thông tin chi tiết tham khảo tại đây https://momo.vn/

3. Quy định áp dụng thanh toán

Có thể áp dụng cho tất cả các đơn hàng đặt hàng trên website https://samcenter.vn