Samsung Galaxy A03, 3GB/32GB - Máy cũ, TBH

1.410.000₫ -21%
1.799.000₫

Ưu đãi

 

Hàng đang có tại : 438 Xã Đàn, Hà Nội

Hàng đang có tại : 449 Nguyễn Văn Luông, HCM

Hàng đang có tại : 34 Quang Trung, HCM

(SL có hạn)

Xem cửa hàng có sẵn sản phẩm

Thông tin sản phẩm

Hàng đang có tại : 438 Xã Đàn, Hà Nội


1. Imei : 35xxxxx2004 - Galaxy A03, 3GB/32GB, Xanh Blue | Nguyên seal - chưa KHBH

2. Imei : 35xxxxx8982 - Galaxy A03, 3GB/32GB, Xanh Blue | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk - Chưa KHBH

3. Imei : 35xxxxx3652 - Galaxy A03, 3GB/32GB, Xanh Blue | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk - Chưa KHBH

4. Imei : 35xxxxx1855 - Galaxy A03, 3GB/32GB, Xanh Blue | Nguyên seal - chưa KHBH

5. Imei : 35xxxxx1013 - Galaxy A03, 3GB/32GB, Xanh Blue | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk - Chưa KHBH

6. Imei : 35xxxxx0734 - Galaxy A03, 3GB/32GB, Xanh Blue | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk - Chưa KHBH

7. Imei : 35xxxxx0244 - Galaxy A03, 3GB/32GB, Xanh Blue | xước màn

Hàng đang có tại : 34 Quang Trung, HCM


1. Imei : 35xxxxxxxxx1708 - 3GB/32GB, Xanh Blue | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp

Hàng đang có tại : 449 Nguyễn Văn Luông, HCM


1. Imei : 35xxxxxxxxx5945 - 3GB/32GB, Xanh Blue | Máy đẹp ko móp, xước màn hình vài điểm nhỏ ở góc và cạnh, đầy đủ pk , vỏ hộp

2. Imei : 35xxxxxxxxx6124 - 3GB/32GB, Xanh Blue | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp

3. Imei : 35xxxxxxxxx9790 - 3GB/32GB, Xanh Blue | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp

4. Imei : 35xxxxxxxxx0498 - 3GB/32GB, Xanh Blue | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp

5. Imei : 35xxxxxxxxx7403 - 3GB/32GB, Xanh Blue | Máy đẹp ko móp, trầy mặt lưng nhẹ ở phần đáy,đầy đủ pk , vỏ hộp

6. Imei : 35xxxxxxxxx0304 - 3GB/32GB, Xanh Blue | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp

Đánh giá sản phẩm

Ảnh của Samsung Galaxy A03, 3GB/32GB - Máy cũ, TBH
Samsung Galaxy A03, 3GB/32GB - Máy cũ, TBH
1.410.000₫ -21%
1.799.000₫

0%

0%

0%

0%

0%
Viết đánh giá của riêng bạn
*
*

Thông số kỹ thuật