Samsung Galaxy A33 5G - Máy cũ, TBH

3.180.000₫ -42%
5.490.000₫

Ưu đãi

 

Hàng đang có tại : 53 Hàng Bài, Hà Nội

Hàng đang có tại : 438 Xã Đàn, Hà Nội

Hàng đang có tại : 34 Quang Trung, HCM (hết hàng)

Hàng đang có tại : 449 Nguyễn Văn Luông, HCM

(SL có hạn)

Xem cửa hàng có sẵn sản phẩm

Thông tin sản phẩm

Hàng đang có tại : 53 Hàng Bài, Hà Nội


1. Imei : 35xxxxxxxx7085 - 6GB/128GB, Cam | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

2. Imei : 35xxxxxxxx1295 - 6GB/128GB, Cam | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

3. Imei : 35xxxxxxxx6763 - 6GB/128GB, Cam | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

4. Imei : 35xxxxxxxx1303 - 6GB/128GB, Cam | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

Hàng đang có tại : 438 Xã Đàn, Hà Nội


1. Imei : 35xxxxx0981 - 8GB/128GB, Trắng | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

2. Imei : 35xxxxx3195 - 8GB/128GB, Trắng | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

3. Imei : 35xxxxx7511 - 8GB/128GB, Trắng | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

4. Imei : 35xxxxx1591 - 8GB/128GB, Trắng | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

5. Imei : 35xxxxx7108 - 6GB/128GB, Trắng | Xước dăm nhẹ mặt lưng, đầy đủ pk, vỏ hôp - Chưa KHBH

Hàng đang có tại : 34 Quang Trung, HCM


1. Imei : 35xxxxx0576 - (đã bán)

Hàng đang có tại : 449 Nguyễn Văn Luông, HCM


1. Imei : 35xxxxx8610 - 6GB/128GB, Trắng | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

2. Imei : 35xxxxx1089 - 6GB/128GB, Trắng | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

3. Imei : 35xxxxx0878 - 6GB/128GB, Trắng | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

3. Imei : 35xxxxx5994 - (đã bán)

3. Imei : 35xxxxx3187 - (đã bán)

3. Imei : 35xxxxx9534 - (đã bán)

3. Imei : 35xxxxx1162 - (đã bán)

Đánh giá sản phẩm

Ảnh của  Samsung Galaxy A33 5G - Máy cũ, TBH
Samsung Galaxy A33 5G - Máy cũ, TBH
3.180.000₫ -42%
5.490.000₫

0%

0%

0%

0%

0%

Đánh giá sản phẩm cho Samsung Galaxy A33 5G - Máy cũ, TBH

Viết đánh giá của riêng bạn
*
*

Thông số kỹ thuật