Samsung Galaxy A53 5G, 8GB/128GB - Máy cũ, TBH

4.060.000₫ -36%
6.350.000₫

Ưu đãi

 

Hàng đang có tại : 438 Xã Đàn, Hà Nội

Hàng đang có tại : 215 Trần Hưng Đạo, HCM

(SL có hạn)

Xem cửa hàng có sẵn sản phẩm

Thông tin sản phẩm

Hàng đang có tại : 438 Xã Đàn, Hà Nội


1. Imei : 35xxxxx6482 -  8GB/128GB, Xanh Blue | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

2. Imei : 35xxxxx6466 -  8GB/128GB, Xanh Blue | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

3. Imei : 35xxxxx9926 -  8GB/128GB, Xanh Blue | Xước dăm nhẹ măt lưng, đầy đủ pk, vỏ hôp - Chưa KHBH

4. Imei : 35xxxxx4406 -  8GB/128GB, Xanh Blue | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

5. Imei : 35xxxxx9430 -  8GB/128GB, Xanh Blue | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

6. Imei : 35xxxxx0540 -  8GB/128GB, Cam | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

7. Imei : 35xxxxx3428 -  8GB/128GB, Cam | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

Hàng đang có tại : 215 Trần Hưng Đạo, HCM


1. Imei : 35xxxxx1756 -  8GB/128GB, Xanh Blue | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - chưa KHBH

2. Imei : 35xxxxx8502 -  8GB/128GB, Xanh Blue | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - chưa KHBH

3. Imei : 35xxxxx8232 -  8GB/128GB, Xanh Blue | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - chưa KHBH

4. Imei : 35xxxxx5417 -  8GB/128GB, Xanh Blue | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - chưa KHBH

5. Imei : 35xxxxx5078 -  8GB/128GB, Xanh Blue | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - chưa KHBH

6. Imei : 35xxxxx7874 -  8GB/128GB, Xanh Blue | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - chưa KHBH

7. Imei : 35xxxxx8367 -  8GB/128GB, Xanh Blue | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - chưa KHBH

8. Imei : 35xxxxx9642 -  8GB/128GB, Xanh Blue | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - chưa KHBH

9. Imei : 35xxxxx3067 -  8GB/128GB, Xanh Blue | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - chưa KHBH

10. Imei : 35xxxxx3410 -  8GB/128GB, Cam | Fullbox, nguyên seal - chưa KHBH

11. Imei : 35xxxxx6546 -  8GB/128GB, Cam | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - chưa KHBH

12. Imei : 35xxxxx1372 -  8GB/128GB, Cam | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - chưa KHBH

13. Imei : 35xxxxx4973 -  8GB/128GB, Cam | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - chưa KHBH

14. Imei : 35xxxxx0241 -  8GB/128GB, Cam | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - chưa KHBH

Đánh giá sản phẩm

Ảnh của Samsung Galaxy A53 5G, 8GB/128GB - Máy cũ, TBH
Samsung Galaxy A53 5G, 8GB/128GB - Máy cũ, TBH
4.060.000₫ -36%
6.350.000₫

0%

0%

0%

0%

0%
Viết đánh giá của riêng bạn
*
*

Thông số kỹ thuật