Samsung Galaxy Fit2 - Máy cũ, TBH

590.000₫ -33%
890.000₫

Ưu đãi

 

Hàng đang có tại : 438 Xã Đàn, Hà Nội

Hàng đang có tại : 26 Trần Phú, Hà Nội

Hàng đang có tại : 34 Quang Trung, HCM

Hàng đang có tại : 449 Nguyễn Văn Luông, HCM

(SL có hạn)

Xem cửa hàng có sẵn sản phẩm

Thông tin sản phẩm

Hàng đang có tại : 438 Xã Đàn, Hà Nội


1. Imei R9xxxxFH3N | Đen | Máy đep, ko xước móp,vỏ hốp xấu, KHBH 25/2/2022

2. Imei R9xxxxBFGXL | Đen | Máy đep, ko xước móp,vỏ hốp xấu, KHBH 25/2/2022

3. Imei R9xxxxFHBT | Đen | Máy đep, ko xước móp,vỏ hốp xấu, KHBH 25/2/2022

4. Imei R9xxxxHREN | Đen | Máy đep, ko xước móp,vỏ hốp xấu, KHBH 25/2/2022

5. Imei R9xxxxBHPYJ | Đen | Máy đep, ko xước móp,vỏ hốp xấu, KHBH 25/2/2022

6. Imei R9xxxx14KAH | Đen | Máy đep, ko xước móp,vỏ hốp xấu, KHBH 25/2/2022

7. Imei R9xxxxFQ4Z | Đen | Máy đep, ko xước móp,vỏ hốp xấu, KHBH 25/2/2022

8. Imei R9xxxxHPQE | Đen | Máy đep, ko xước móp,vỏ hốp xấu, KHBH 25/2/2022

9. Imei R9xxxxHPTN | Đen | Máy đep, ko xước móp,vỏ hốp xấu, KHBH 25/2/2022

10. Imei R9xxxxFQHA | Đen | Máy đep, ko xước móp,vỏ hốp xấu, KHBH 25/2/2022

11. Imei R9xxxxFHKE | Đen | Máy đep, ko xước móp,vỏ hốp xấu, KHBH 25/2/2022

12. Imei R9xxxxFGRD | Đen | Máy đep, ko xước móp,vỏ hốp xấu, KHBH 25/2/2022

13. Imei R9xxxxHTTH | Đen | Máy đep, ko xước móp,vỏ hốp xấu, KHBH 25/2/2022

14. Imei R9xxxxHQTE | Đen | Máy đep, ko xước móp,vỏ hốp xấu, KHBH 25/2/2022

15. Imei R9xxxxAZPL | Đỏ | Máy đẹp, ko xước móp,vỏ hốp xấu, KHBH 25/2/2022

16. Imei R9xxxxAZRF | Đỏ | Máy đẹp, ko xước móp,vỏ hốp xấu, KHBH 25/2/2022

17. Imei R9xxxxBATK | Đỏ | Máy đẹp, ko xước móp,vỏ hốp xấu, KHBH 25/2/2022

18. Imei R9xxxxBK2H | Đỏ | Máy đẹp, ko xước móp,vỏ hốp xấu, KHBH 25/2/2022

19. Imei R9xxxx6JZR | Đỏ | Máy đẹp, ko xước móp,vỏ hốp xấu, KHBH 25/2/2022

20. Imei R9xxxxAYRE | Đỏ | Máy đẹp, ko xước móp,vỏ hốp xấu, KHBH 25/2/2022

21. Imei R9xxxxBB0R | Đỏ | Máy đẹp, ko xước móp,vỏ hốp xấu, KHBH 25/2/2022

22. Imei R9xxxxAYZJ | Đỏ | Máy đẹp, ko xước móp,vỏ hốp xấu, KHBH 25/2/2022

23. Imei R9xxxxC23Z | Đỏ | Máy đẹp, ko xước móp,vỏ hốp xấu, KHBH 25/2/2022

24. Imei R9xxxx4AZ7V | Đỏ | Máy đẹp, ko xước móp,vỏ hốp xấu, KHBH 25/2/2022

25. Imei R9xxxxAZ2P | Đỏ | Máy đẹp, ko xước móp,vỏ hốp xấu, KHBH 25/2/2022

 

Hàng đang có tại : 26 Trần Phú, Hà Nội


1. R9YxxxxKB | Samsung Galaxy Fit2, Đỏ, SM-R220NZRAXEV | Nguyên seal - KHBH 25/2/2022

Hàng đang có tại : 34 Quang Trung, HCM


1. R9YxxxC66P | Samsung Galaxy Fit2, Đỏ | Máy đẹp, không xước móp, vỏ hộp xấu, phụ kiện đầy đủ

2. R9YxxxAZMP | Samsung Galaxy Fit2, Đỏ | Máy đẹp, không xước móp, vỏ hộp xấu, phụ kiện đầy đủ

3. R9YxxxBLQT | Samsung Galaxy Fit2, Đen | Máy đẹp, không xước móp, vỏ hộp xấu, thiếu cáp sạc

4. R9YxxxJ3HP | Samsung Galaxy Fit2, Đen | Máy đẹp, không xước móp, vỏ hộp xấu, phụ kiện đầy đủ

5. R9YxxxBPHW | Samsung Galaxy Fit2, Đen | Máy đẹp, không xước móp, vỏ hộp xấu, phụ kiện đầy đủ

6. R9YxxxPGXV | Samsung Galaxy Fit2, Đen | Máy đẹp, không xước móp, vỏ hộp xấu, phụ kiện đầy đủ

7. R9YxxxFJMV (đã bán)

Hàng đang có tại : 449 Nguyễn Văn Luông, HCM


1. R9YxxxK27Z | Samsung Galaxy Fit2, Đen | Máy đẹp, không xước móp, vỏ hộp xấu, thiếu cáp sạc

2. R9Yxxx563N | Samsung Galaxy Fit2, Đỏ | Máy đẹp, không xước móp, vỏ hộp xấu, phụ kiện đầy đủ

3. R9YxxxAYPV | Samsung Galaxy Fit2, Đỏ | Máy đẹp, không xước móp, vỏ hộp xấu, phụ kiện đầy đủ

4. R9YxxxK0JE | Samsung Galaxy Fit2, Đen | Máy đẹp, không xước móp, vỏ hộp xấu, phụ kiện đầy đủ

5. R9YxxxK0LZ | Samsung Galaxy Fit2, Đen | Máy đẹp, không xước móp, vỏ hộp xấu, phụ kiện đầy đủ

6. R9YxxxK0HY | Samsung Galaxy Fit2, Đen | Máy đẹp, không xước móp, vỏ hộp xấu, phụ kiện đầy đủ

7. R9YxxxK0YR | Samsung Galaxy Fit2, Đen | Máy đẹp, không xước móp, vỏ hộp xấu, phụ kiện đầy đủ

8. R9YxxxHRTF | Samsung Galaxy Fit2, Đen | Máy đẹp, không xước móp, vỏ hộp xấu, phụ kiện đầy đủ

9. R9YxxxJWCK | Samsung Galaxy Fit2, Đen | Máy đẹp, không xước móp, vỏ hộp xấu, phụ kiện đầy đủ

10. R9YxxxJYKX | Samsung Galaxy Fit2, Đen | Máy đẹp, không xước móp, vỏ hộp xấu, phụ kiện đầy đủ

11. R9YxxxK14Z | Samsung Galaxy Fit2, Đen | Máy đẹp, không xước móp, vỏ hộp xấu, phụ kiện đầy đủ

12. R9YxxxJW5V | Samsung Galaxy Fit2, Đen | Máy đẹp, không xước móp, vỏ hộp xấu, phụ kiện đầy đủ

13. R9YxxxJXXW | Samsung Galaxy Fit2, Đen | Máy đẹp, không xước móp, vỏ hộp xấu, phụ kiện đầy đủ

14. R9YxxxHHCX | Samsung Galaxy Fit2, Đen | Máy đẹp, không xước móp, vỏ hộp xấu, phụ kiện đầy đủ

15. R9YxxxC6RP | Samsung Galaxy Fit2, Đỏ | Máy đẹp, không xước móp, vỏ hộp xấu, phụ kiện đầy đủ

16. R9YxxxCBBZ | Samsung Galaxy Fit2, Đỏ | Máy đẹp, không xước móp, vỏ hộp xấu, phụ kiện đầy đủ

17. R9YxxxBZQP | Samsung Galaxy Fit2, Đỏ | Máy đẹp, không xước móp, vỏ hộp xấu, phụ kiện đầy đủ

18. R9YxxxAZ0H | Samsung Galaxy Fit2, Đỏ | Máy đẹp, không xước móp, vỏ hộp xấu, phụ kiện đầy đủ

19. R9YxxxC2QM | Samsung Galaxy Fit2, Đỏ | Máy đẹp, không xước móp, vỏ hộp xấu, phụ kiện đầy đủ

Đánh giá sản phẩm

Ảnh của Samsung Galaxy Fit2  - Máy cũ, TBH
Samsung Galaxy Fit2 - Máy cũ, TBH
590.000₫ -33%
890.000₫

0%

0%

0%

0%

0%

Đánh giá sản phẩm cho Samsung Galaxy Fit2 - Máy cũ, TBH

Viết đánh giá của riêng bạn
*
*

Thông số kỹ thuật