Samsung Galaxy S22 Plus, 8GB/128GB - Máy cũ, TBH

8.900.000₫ -33%
13.390.000₫

Ưu đãi

 

Hàng đang có tại : 438 Xã Đàn, Hà Nội

Hàng đang có tại : 449 Nguyễn Văn Luông, HCM

Hàng đang có tại : 215 Trần Hưng Đạo, HCM

(SL có hạn)

Xem cửa hàng có sẵn sản phẩm

Thông tin sản phẩm

Hàng đang có tại : 438 Xã Đàn, Hà Nội


1. Imei : 35xxxxx9117 - 8GB/128GB, Xanh Green | Ám màn hình, hình thức đẹp ko xước móp. đầy đủ pk, vỏ hộp - Chưa KHBH

2. Imei : 35xxxxx4918 - 8GB/128GB, Xanh Green | Ám nhẹ màn hình, màn xước dăm, đầy đủ pk, vỏ hộp - Chưa KHBH

3. Imei : 35xxxxx2229 - 8GB/128GB, Xanh Green | Ám màn hình, hình thức đẹp ko xước móp. đầy đủ pk, vỏ hộp - Chưa KHBH

4. Imei : 35xxxxx4835 - 8GB/128GB, Xanh Green | Ám nhẹ màn hình, màn xước dăm, đầy đủ pk, vỏ hộp - Chưa KHBH

5. Imei : 35xxxx20596 - 8GB/128GB, Xanh Green | Ám màn hình, hình thức đẹp ko xước móp. đầy đủ pk, vỏ hộp - Chưa KHBH

Hàng đang có tại : 449 Nguyễn Văn Luông, HCM


1. Imei : 35xxxxxxxxx4788 - Đã bán

2. Imei : 35xxxxxxxxx5526 - 8GB/128GB, Xanh Green | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - chưa KHBH

3. Imei : 35xxxxxxxxx5674 - 8GB/128GB, Xanh Green | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - chưa KHBH

4. Imei : 35xxxxxxxxx5829 - 8GB/128GB, Xanh Green | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - chưa KHBH

Hàng đang có tại : 215 Trần Hưng Đạo, HCM


1. Imei : 35xxxxxxxxx4467 - Đã bán

1. Imei : 35xxxxxxxxx3298 - Đã bán

Đánh giá sản phẩm

Ảnh của Samsung Galaxy S22 Plus, 8GB/128GB - Máy cũ, TBH
Samsung Galaxy S22 Plus, 8GB/128GB - Máy cũ, TBH
8.900.000₫ -33%
13.390.000₫

0%

0%

0%

0%

0%
Viết đánh giá của riêng bạn
*
*

Thông số kỹ thuật