Samsung Galaxy Z Flip3 5G, 8GB/128GB - Máy cũ, TBH

8.380.000₫ -11%
9.499.000₫

Ưu đãi

 

Hàng đang có tại : 438 Xã Đàn, Hà Nội

Hàng đang có tại : 449 Nguyễn Văn Luông, HCM

Hàng đang có tại : 215 Trần Hưng Đạo, HCM

(SL có hạn)

Xem cửa hàng có sẵn sản phẩm
SM-F711BZEBXXV03

Thông tin sản phẩm

Hàng đang có tại : 438 Xã Đàn, Hà Nội


1. Imei : 35xxxxxxxx8449 - Galaxy Z Flip3 5G, 8GB/128GB, Kem Ivoryy | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

2. Imei : 35xxxxxxxx5951 - Galaxy Z Flip3 5G, 8GB/128GB, Kem Ivoryy | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

3. Imei : 35xxxxxxxx9852 - Đã bán

4. Imei : 35xxxxxxxx2109 - Đã bán

5. Imei : 35xxxxxxxx0844 - Đã bán

Hàng đang có tại : 449 Nguyễn Văn Luông, HCM


1. Imei : 35xxxxxxxx9673 - Đã bán

Hàng đang có tại : 215 Trần Hưng Đạo, HCM


1. Imei : 35xxxxxxxx1759 - Galaxy Z Flip3 5G, 8GB/128GB, Kem Ivoryy | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

2. Imei : 35xxxxxxxx9613 - Galaxy Z Flip3 5G, 8GB/128GB, Kem Ivoryy | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Chưa KHBH

3. Imei : 35xxxxxxxx0462 - Galaxy Z Flip3 5G, 8GB/128GB, Kem Ivoryy | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - Hết BH 2/3/2022

4. Imei : 35xxxxxxxx9447 - Galaxy Z Flip3 5G, 8GB/128GB, Kem Ivoryy | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - chưa KHBH

5. Imei : 35xxxxxxxx7784 - Galaxy Z Flip3 5G, 8GB/128GB, Kem Ivoryy | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - chưa KHBH

6. Imei : 35xxxxxxxx9199 - Galaxy Z Flip3 5G, 8GB/128GB, Kem Ivoryy | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - chưa KHBH

7. Imei : 35xxxxxxxx5566 - Galaxy Z Flip3 5G, 8GB/128GB, Tím LiLac | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp, Hết BH

8. Imei : 35xxxxxxxx0200 - Galaxy Z Flip3 5G, 8GB/128GB, Kem Ivoryy | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - chưa KHBH

9. Imei : 35xxxxxxxx9426 - Galaxy Z Flip3 5G, 8GB/128GB, Kem Ivoryy | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - chưa KHBH

10. Imei : 35xxxxxxxx8329 - Galaxy Z Flip3 5G, 8GB/128GB, Kem Ivoryy | Máy đẹp ko xước móp, đầy đủ pk , vỏ hộp - chưa KHBH

Đánh giá sản phẩm

Ảnh của Samsung Galaxy Z Flip3 5G, 8GB/128GB - Máy cũ, TBH
Samsung Galaxy Z Flip3 5G, 8GB/128GB - Máy cũ, TBH
8.380.000₫ -11%
9.499.000₫

0%

0%

0%

0%

0%
Viết đánh giá của riêng bạn
*
*

Thông số kỹ thuật